Studie från europeiska kommissonen visar hur VR hjälper att förebygga fall hos äldre

Fall är en av de ledande orsakerna till sjukdomar och dödlighet hos äldre. Studier genomförda i Europa, USA och Australien visar att ungefär en tredjedel av personer i åldern 65 år eller äldre faller minst en gång per år, och häften faller flera gånger under samma period. Att människor ramlar och skadar sig innebär stora sociala och ekonomiska bördor för individerna, deras familjer, hälso- och sjukvården, och i slutändan ekonomin. När antalet äldre människor stadigt ökar i hela världen, kommer kostnaderna i samband med fallolyckor öka kraftigt under de kommande årtiondena. Vilket gör att förebyggandet är en viktig utmaning att lösa för bibehållen folkhälsa.


I studien som är finansierad av europeiska kommissionen har forskare studerat cirka 300 vuxna i åldern 60 till 90 år som fått gå på ett löpband tre gånger i veckan under sex veckor. Av dessa fick hälften VR-utrustning. När studien startades, hade gruppen som enbart gick på traditionellt löpband en olycksstatistik på i genomsnitt 10,7 fall/halvår. Gruppen som använde sig av löpband och VR-headset hade 11,9 fall/halvår i genomsnitt.

Träning med VR som hjälpmedel sänker olycksrisken för nya fall

Efter sex månader av träning, visar resultatet att olycksstatistiken kraftigt hade gått ner för gruppen som använde sig av VR-utrustning till endast 6 fall/halvår, medan gruppen som ej använde VR som hjälpmedel minskade i antal fall alls.

Anat Mirelman som är huvudansvarig för studien och arbetar på universitetssjukhuset i Tel Aviv säger så här om resultatet


”Vår idé var att använda VR för att på ett säkert sätt träna både rörlighet och gå-träning, två av de viktigaste aspekterna för att minimera risk för fall. Samtidigt förbättras deltagarnas kognitiva funktionerna som är mycket viktiga för säkra förflyttningar”

Studien sammanfattas med: I en varierad grupp av äldre vuxna med historia av hög risk för fallolyckor, leder förebyggande träning med löpband och VR-utrustning till en reducerad olycksrisk jämför med enbart traditionell löpbandsträning.


Hela rapporten hittar du här

 

Johan Hägerström

Johan är chefredaktör och ansvarig utgivare på VRSverige.se Han är gymnasielärare, IT-tekniker och VR-nörd sedan många år tillbaka. Andra intressen är Scifi och allt som har med rymden att göra. Kort därefter kommer 80-talsnostalgi och böcker som Ready Player One. Han hinner även med att sjunga en hel del i kör och flyger gärna paragliding på fritiden.

Anmäl dig till VR Sveriges nyhetsbrev

Du får de senaste VR-nyheterna, information om kommande events och mycket mer.