Vare sig det är ett resultat av trauma eller en kronisk sjukdom så är upplevelsen av smärta förödande på många sätt. Smärtpatienter lider ofta av depression och självmordstankar då deras livskvalite försämras avsevärt.

Konsumtionen av smärtlindrande mediciner har generellt ökat i samhället. Även om smärtlindrande mediciner ständigt utvecklas och förbättras har önskan om komplimenterande smärtlindringsmetoder uppstått både hos smärtpatienter och hos vårdpersonal. Redan under tidig 2000-tal har forskare undersökt om det finns ett samband mellan virtual reality och smärtlindring.


Distraktion eller avledning är en universell smärtlindringsmetod. Flera experimentella studier som bestått av, bland annat; andningstekniker, musik, meditation och visuell stimuli i form av digital underhållning (filmer,upplevelser och klipp) har visat att olika typer av distraktion har en smärtlindrande effekt. Avledning som smärtstillande, grundar sig i forskarna McCauls och Malotts hypotes som publicerades 1984. De hypotetiserade att det mänskliga spannet för uppmärksamhet hade en begränsad kapacitet i hjärnan och att avleda de kognitiva processerna från smärta skulle leda till smärtlindring.

Bättre teknik skapar bättre förutsättningar för smärtlindring

Forskare undersökte tidigt på vilket sätt VR upplevelser/spel  kunde lindra smärta, och om nivån av inlevelse spelade roll för smärtlindringseffekten. De kom fram till att smärtlindringen berodde på hur immersiv upplevelsen hade upplevts. Enklare VR upplevelser och dålig prestanda på VR-headsetet påverkade hur effektiv VR var i smärtlindringssyfte. I och med utvecklingen av mer lätthanterlig men högpresterande VR-utrustning har forskningen kunnat skapa optimala miljöer för immersiv smärtlindring.

En av de mest använda programmen för smärtlindring inom VR heter SnowWorld. Programmet har använts både för att utvärdera experimentell smärta (smärta som framkallas hos friska försökspersoner) och smärta som uppstår vid nålstick och bandage-byten hos patienter som läker från svåra brännskador  

Resultaten har visat att smärtan reducerades avsevärt hos de patienter som fick VR distraktion kontra de som inte fick någon VR distraktion. Det samma gällde för patienter som fick chemo terapier som behandling mot olika typer av cancer. Flera forskningsprojekt har dock inte hittat någon som helst skillnader mellan olika testgrupper gällande smärtlindring inom samma eller liknande patientgrupper. Det är oklart vad detta beror på.

Mobil VR som smärtlindring – På sjukhus och apotek

Med introduktionen av mobil VR har inte bara teknologin förbättrats och därmed tillgängligheten, även användningsområden för VR inom kliniska studier och inom kliniker har ökat. Barn med kroniska sjukdomar som behöver få många och smärtsamma nålstick och infusioner har numer möjlighet att få distraktion via VR.  

Nationwide barnsjukhus använder t.ex. ett specialtillverkat headset (Google Cardboard) som kan styra ett VR-spel med hjälp av att blåsa in i headsetet. På så sätt använder sig denna headset av beprövade avledningsmetoder som andning, visuell stimuli och underhållning, samtidigt. Headsetet har varit en succe och gjort stor nytta bland de yngre patienterna som rapporterar smärtlindring. I och med att headsetet är mobilt och lätt, är den även billig och kan lätt användas av sjuksköterskorna.


Detta koncept har även prövats av svenska företaget Mimerse som i samarbete med Apoteket hjärtat skapade appen Happy Place som agerar smärtlindring för nålstick och även förvärkar.

VR i förlossningsrummet

Just när det gäller VR som avledning för förlossningsrelaterade smärtor har flera forskare uttryckt intresse att studera hur VR kan nyttjas under förlossningens gång för att mildra smärtan.

Även efter förlossningen uppstår en del smärta. En hel del kvinnor får uppleva förlossningsskador som ofta behöver repareras kort efter förlossningen. I en klinisk studie delades kvinnor som behövde sys i underlivet slumpmässigt in i två grupper, båda fick bedövning, dock fick bara en grupp samtidigt titta på en VR-upplevelse i form av en naturfilm med delfiner. VR-gruppen fick mer effektiv smärtlindring under reparations-stadiet än icke-VR-gruppen.

Att skapa rätt förutsättningar för VR på sjukhus

En sak som återkommer i diskussionerna gällande VR som smärtlindring är

  • Vikten av bra teknologi (bra headset som är lätta att hantera inom vården).
  • Vikten av immersiva upplevelser (att skapa en upplevelse som fångar uppmärksamheten hos en bred grupp av människor).
  • Att skapa en bred utbud av upplevelser som ger patienter valfrihet.
  • Att tänka på vilken typ av smärta det är (svår smärta kan inte distraheras).
  • Att använda rätt medicin i kombination med VR.
  • Att undvika upplevelser som skapar illamående eller stress.
  • Bygga vetenskaplig evidens inom alla medicinska specialistområden för smärtlindrande VR.

 


Alla dessa punkter är utmaningar som vi måste bemöta innan vi börjar standardisera VR inom vården. VR-headset är ett snabbt växande kliniskt verktyg, och fördelarna med en icke invasiv komplement till smärtstillande mediciner är något som forskningen bör, och onekligen kommer, fortsätta att undersöka. Det finns ingen tvekan om att VR-headset kommer att vara lika självklara som handsprit på sjukhus, och lika självklart som de blåa plastskydden på skorna på din vårdcentral.  

Almira Thunström

Almira Osmanovic Thunström är kognitiv neurovetare med masterexamen i medicinsk vetenskap med inriktning på psykiatrisk epidemiologi från Karolinska Institutet. Hon har forskat/studerat neurovetenskap på doktorsnivå. Almira driver VRpsykiatri.se, portalen med alla kontakter och resurser du behöver för att aktivera VR som behandlingsform inom psykiatrin.

Anmäl dig till VR Sveriges nyhetsbrev

Du får de senaste VR-nyheterna, information om kommande events och mycket mer.